Obchodní podmínky

platné od 1.3.2014


Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (odběratel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami. V případech, kdy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřena písemně ujednání, která jejich vztahy upravují odchylně od těchto podmínek, mají taková zvláštní ujednání před těmito obchodními podmínkami přednost.


PRODÁVAJÍCÍ

LangMedica s.r.o., sídlem Částkova 689/74, 326 00 Plzeň, IČ: 29120608, DIČ: CZ29120608.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 26516


KUPUJÍCÍ

Kupující se zavazuje poskytnout pravdivé a aktuálně platné údaje. Rizika a důsledky spojené s tím, že kupující sdělil prodávajícímu nepravdivé údaje nebo jinak neodpovídající skutečnosti nese výlučně kupující a nemůže rozpor s takto sdělenými údaji prodávajícímu namítat.


KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí náležitě učiněné objednávky kupujícího prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a souhlasí s ním v plném rozsahu, jelikož měl možnost se s tímto nákupním řádem seznámit před uskutečněním vlastní objednávky.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí být nijak porušeno či znehodnoceno. Pokud kupující poruší originální obal u dodaného zboží, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možné ještě použít, není možné takové zboží vrátit. V případě odstoupení od smlouvy Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 10 pracovních dnů.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.


OBJEDNÁVKA

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s naším obchodním řádem a všemi pravidly uvedenými na této stránce. Prodávající se vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral nebo řádně nezaplatil objednané zboží. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že nebudeme schopni Vámi objednané zboží vyexpedovat, budeme Vás neprodleně kontaktovat na Váš e-mail či telefonicky. Zboží Lze hradit pouze dobírkou.
V případě platby poukázkami Ticket multi, Ticket com dárkový, Ticket medica je nutné se telefonicky domluvit na způsobu platby a předání zboží. .


PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

web:www.langmedica.cz


TELEFONICKY:

+420 602 555 308 - v případě nepřítomnosti zanechte vzkaz či telefon, na kterém Vás můžeme kontaktovat


E-MAILEM:

objednavky@langmedica.cz

Dotazy:objednavky@langmedica.czEXPEDICE ZBOŽÍ

Prodávající zboží expeduje v pracovní dny zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky přepravní společností DPD nebo Českou poštou. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem v objednávce.
Zboží je kupujícímu dodáno včetně daňového dokladu.


CENY

Kupní cenou se rozumí cena označená jako Cena s DPH. Ceny zboží se řídí platným ceníkem (cena vychází z ceníku, který je platný v den objednávky) vydaným společností LangMedica s.r.o, pokud není sjednáno jinak.


PLATBA

Zboží je možné platit pouze dobírkou při převzetí zboží.
K ceně objednaného zboží je připočteno poštovné a balné ve výši 99,- Kč (expediční náklady).
Při osobním odběru zboží v provozovně společnosti a při objednávce zboží na 1 000,- Kč nejsou expediční náklady účtovány.
V případě platby poukázkami Ticket multi, Ticket com dárkový, Ticket medica je nutné se telefonicky domluvit na způsobu platby a předání zboží.


REKLAMACE

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující je povinen si zboží zkontrolovat co nejdříve po jeho převzetí. O reklamaci nás informujte nejlépe písemně dopisem poslaným na adresu provozovny nebo e-mailem s uvedením čísla faktury a nárokem, který vůči prodávajícímu uplatňujete (tzn. výměna zboží za náhradní nebo odstoupení od smlouvy – vrácení peněz). Reklamované zboží zašlete na adresu provozovny nejlépe v originálním obalu. Zboží neposílejte na dobírku, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s právními předpisy. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje prodávající za důvěrné. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovány.